Skip navigation

Oled sattunud leheküljele, mille eesmärk on publirseerida, levitada ja jagada tööd/artiklit nimega: “Coffea: sugu-liik-sort” nii paljudele kohvi inimestele ja kohvi huvilistele kui võimalik!

Hetkel on töö kirjutatud Eesti keeles ja tõlgitud Inglise keelde. Tõlked teistesse keeltesse on tulemas vastavalt sellele, kuidas ma saan abi ja toetust Sinult.

Antud kirjatööd võib vabalt kopeerida ja paljundada. Kui soovite seda kusagil kirjatöös või mujal kasutada oleks kena kui viitaksite.

Kõik tagasiside ja kommentarid antud töö kohta on teretulnud ning olen rõõmus kui te omi arvamusi minuga jagate!

Võitke minuga julgelt ühendust, kui teil on mingisuguseid küsimusi, ettepanekuid, ideid, mida soovite jagada või hoopis midagi, mida mulle ette heita. Oma küsimused ja ettepanekud palun jätke kommentaaride lahtrisse.

Head lugemist soovides

Raimond

You have chanced on the page which purpose is to publish, distribute and share an article/paper named: “Coffea: genus-species-varieties” to as many coffee people and coffee enthusiasts as possible!

At the present moment it is being written in Estonian and translated into English. Translations into other languages are to come according to help and support I am going to get from You.

You may copy and duplicate given work freely. If you wish to use it in another article or paper or somewhere else it would be nice if you would refer.

All the feedback and comments to given work are welcome. And I will be happy if you share your thoughts about the paper with me!

Feel free to contact me if you have any questions, suggestions, ideas to discuss or share or may-be something to blame me for. Pleas leave your questions and suggestions into a comment compartment.

Hope you have interesting reading

Raimond


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: